Resultaten voor "bewustwording"

Gebruikers

Bijeenkomst

Groepen

  • Klimaatadaptatie
    • 22 leden

    Klimaatadaptatie

    Tilburg wil een klimaatbestendigestad zijn in 2040. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van hitte, naast het omgaan met hevige regenval en toenemende droogte.