In de zomer van 2023 slaan WAAG Futurelab, Hogeschool van Amsterdam, TU Delft en Argos (HUMAN/VPRO) de handen ineen om samen met burgerwetenschappers onderzoek te doen naar hittestress in woningen. Kennis en informatie worden uitgewisseld via het platform KennisCloud.

In talloze Nederlandse huizen warmen de slaapkamers ’s zomers flink op. En dat kan leiden tot fysieke en mentale klachten: hittestress. De gevolgen van hittestress zijn ongelijk verdeeld; de meest betaalbare huizen zijn vaak ook het slechtst geïsoleerd. In Thermo-staat bundelen bewoners door heel Nederland hun krachten met wetenschappers van TU Delft en Hogeschool van Amsterdam, onderzoeksjournalisten van de VPRO en experts van Waag Futurelab. Samen onderzoeken wij de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.

thermo-staat - header

Innovatieve gelijkwaardige samenwerkingen tussen publiek en journalistiek

We experimenteren in dit project met innovatieve, gelijkwaardige samenwerkingen tussen publiek en journalistiek. Daarvoor stellen journalisten van de VPRO hun onderzoeksproces gedeeltelijk open. Burgerwetenschappers worden niet alleen ondersteund bij het in kaart brengen van hitte in huurwoningen, maar staan via een digitaal platform (Kenniscloud) ook voortdurend in contact met journalisten en experts om duiding te geven aan hun data en om mee te denken over relevante journalistieke vragen.

Publiek als onderzoeksgemeenschap

Burgerwetenschap is een manier om samen met burgers de leefomgeving te onderzoeken. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kunnen burgers zowel temperatuur als luchtvochtigheid gemakkelijk meten. In Thermo-staat stellen we mensen in staat om hitte in hun woningen in kaart te brengen, de data te analyseren, kennis uit te wisselen en te werken aan duurzame oplossingen. Zo geven we hen handelingsperspectief.