BijdrageCreatieve Technologie12 jun 2018

Wat zou jij willen meten?

Bij de LoRa meeting 'Meet je Stad' zijn de eerste stappen gezet voor het creëren van een LoRa Wan netwerk (voor internet of things) in Tilburg. Hiermee kunnen inwoners zelf via sensoren voor bijvoorbeeld geluid, temperatuur, luchtvochtigheid of fijnstof metingen uit gaan voeren in hun eigen straat. Hierdoor kunnen we actuele en dynamische informatie over onze leefomgeving en ons klimaat ophalen, en hier conclusies aan verbinden en actie op ondernemen. Een van de vragen die ter tafel kwam, is: 'Als we het netwerk hebben, wat zijn dan interessante zaken om te gaan meten?'

Deze ideeën kwamen uit de LoRa meeting (https://www.kenniscloud.nl/page/3790/lora-meeting-meet-je-stad):

- Temperatuur meten om een hittekaart van de stad te kunnen maken, waarmee hitte problemen gesignaleerd kunnen worden en tevens getest kan worden of maatregelen die worden genomen tegen hitte voldoende effect hebben

- Fijnstof meten zodat inwoners zelf kunnen zien hoeveel fijnstof er in hun wijk is, en hier actie op kunnen ondernemen

- Sensoren inzetten om te signaleren waar auto's geparkeerd staan, zodat parkeerdruk verminderd wordt (je kunt zien waar nog vrije plekken zijn)

- Geluid meten om overlast aan te kunnen tonen

- Geluidssensoren installeren op plekken waar je niet makkelijk komt (zolders, schuren, kerktorens, etc) om te signaleren waar vleermuizen zitten.

 

Wat vind jij van deze ideeën? En wat zou jij willen meten?

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven