Schrijf mee aan het boek 'Quo Vadis Smart City'

Namens Strateq wil ik de deelnemers van deze kennisgroep graag uitnodigen mee te schrijven aan het door ons uit te geven boek 'Quo Vadis, Smart City'. 

Strateq is een adviesbureau, dat reeds in 1989 is opgericht om sociaal-economisch duurzame gebieds- en bedrijfsontwikkeling te bevorderen. Wij ontwikkelen strategieën voor Smart Resilient Cities. 

Het boek heeft de ambitie een relevant en breed toekomstbeeld te schetsen over de ontwikkeling van Smart City en de verstedelijking. Daarom is de nodige zorg besteed aan de selectie van de deskundigen die wij voor een bijdrage uitnodigen. Wij zijn van mening dat jullie ideeën met betrekking tot Smart City relevant en essentieel kunnen zijn voor het boek. Daarom vragen wij jullie een essay te schrijven met jouw visie die jij met de lezers wilt delen. Bij de samenstelling van de auteurs zal er zorgvuldig worden gekeken worden dat diverse perspectieven goed vertegenwoordigd zijn. Een deskundig redactieteam zal de bijdragen beoordelen. Aan de auteurs zal een gratis exemplaar van dit interessante boek ter beschikking worden gesteld.

Zoals gezegd wordt jouw bijdrage zeer op prijs gesteld. Jouw essay (van maximaal 1.000 woorden, met een bio van max. 40 woorden en foto minimaal 300dpi) ontvangen wij graag voor 1 april. Wij voorzien dat de uitgave in juni 2019 verschijnt. Inmiddels hebben al ruim 30 personen zich aangemeld.

Als je interesse hebt mee te doen stuur mij dan een mail en ik stuur je meer informatie. 

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven

Wil je het graag over iets anders hebben? Start ook een gesprek!