Bijdrage Ecosystem Restoration 10 sep 2020

Om het broeikasgas kooldioxide weg te vangen uit de atmosfeer is een zeer beproefde technologie beschikbaar: Bomen. Wie helpt er mee aanplanten?

Het broeikasgas kooldioxide is zeker de laatste 100 jaar in onze atmosfeer terecht gekomen door de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarmee hebben we onze leefomgeving grondig verknald. Hoe gaan we kooldioxide weer voor langere tijd terugbrengen in de bodem? De meest natuurlijke en simpelste manier om dat te doen is het aanplanten van meer bomen. Hoe gaan we dat aanpakken?

In verschillende stadia van de menselijke geschiedenis is Homo Sapiens bezig geweest om bomen om te hakken. Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is het tempo waarmee we dat doen, gigantisch opgeschroefd. Uiteraard moeten we daarmee stoppen want uit schattingen blijkt dat we al zo'n beetje de helft van alle bomen op Aarde hebben weggekapt. Maar hoe gaan we de schade herstellen? Wat gaan we doen om die al lang vernielde bomen weer zo veel mogelijk terug zetten?

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven