Dank voor het delen Hans! En dank voor je bijdrage aan de bijeenkomst van het Community Librarian Netwerk vandaag. Voor de mensen die het hebben moeten missen, is hier een verslaglegging van het vraaggesprek met Hans vanmorgen: Paul Adels: Waar ligt - in jouw visie - de grens tussen sociaal werk en bibliotheekwerk? Hans Versteegh: Ik weet niet of je een grens moet aangeven. We hebben daar allebei een opdracht om wat voor de gemeenschap te betekenen. Ik zou geen grens willen trekken, maar waar kan je elkaar helpen. Ik denk niet dat je van concurrentie moet spreken. We hebben allemaal bepaalde expertises en daardoor kun je elkaar goed aanvullen. Een mooie opgave is om elkaar te vinden en te versterken. Paul Adels: In de praktijk hebben verschillende organisaties aannames en beelden van elkaar en gaat het helaas toch snel over verschillende belangen in plaat van hoe je vanuit ieders expertise je elkaar kunt versterken. Hans Versteegh: Belangen spelen inderdaad ook mee, zoals geld. Maar daar heeft de burger niet zoveel mee te maken. De burger vindt het logisch dat organisaties goed samenwerken. Zij kennen ook vaak niet de scheiding van organisaties. Dus redeneer vanuit de burger en wat zijn of haar belang is. Jelte Hommes: Hoe zorg dat je ervoor dat community's niet afhankelijk van de opbouwwerker worden? Hans Versteegh: De opbouwwerker heeft als taak de community te ondersteunen en voor te zorgen dat ze zoveel mogelijk zelfstandig worden. De rol van de opbouwwerker is beperkt in het ondersteunen van een community. Wanneer het kan, moet de opbouwwerker zich terugtrekken. En daar werkt de opbouwwerker ook aan. De community is eigendom van iedereen die erin zit, en iedereen heeft een eigen verantwoordelijk. Je bent er tijdelijk (al kunnen dit wel lange processen zijn) om een community te ondersteunen. Roos Biesheuvel: Over de ABCD-methode: waarom is er een sociaal werker nodig om dit te begeleiden? Het lijkt me dat bewoners ook vaak zelf focussen op waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. In hoeverre is de rol van de sociaal werker meer dan het steuntje in de rug van mensen die al een bepaalde kant op willen. Hans Versteegh: Soms moet je het vuurtje aanwakkeren. Mensen op gedachte brengen. Als dat eenmaal op gang gekomen, is de sociaal werken net zoals iedereen bewoner onderdeel van de community. En heeft hij geen leidende of trekkende rol meer. Maar soms moet je dingen opgang brengen. Voorbeeld: Bakkie in de buurt, dan plant je zaadjes en hoop je dat het gaat groeien.