Richard Witte

Oprichter van Bureau Endemica met passie voor natuur en mens

Biografie

Functie Senior adviseur ecologie & natuurwetgeving CEO-owner

Aangemeld voor regio

Over mijzelf

Deelnemer van Noordhollandse Pilot (Provincie, OD-NHN, 3 gemeenten) om te komen tot een goedgekeurde SMP/GGO. Ontwikkelde de onderzoeksmethodiek inventarisaties (vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en spreeuwen) die voldoet aan rechterlijke eisen. Adviseert op grond van jarenlange veldkennis en is altijd op zoek naar de meest actuele kennis, middelen en methoden.