De KennisCloud is het platform van de bibliotheek waar betrokken mensen en communities uit de regio samen hun kennis delen en creëren.

Door de toenemende digitalisering, internet en social media worden we geconfronteerd met een overvloed aan informatie. Het wordt daarom steeds moeilijker de juiste informatie te vinden. Mensen hebben steeds meer behoefte aan informatie in context: informatie wordt daardoor kennis. De bibliotheek kan hier een rol in spelen, want een van de kernfuncties is het toegankelijk maken van informatie. Daarnaast staat de bibliotheek bekend als een neutrale en betrouwbare instelling met een groot netwerk. Door dit netwerk is het makkelijk om verbindingen te leggen. Daarom zijn wij van start gegaan met het project KennisCloud. De KennisCloud stimuleert het kennisdelen en samenwerken van personen, communities en organisaties in de regio's. Het is een middel om mensen en organisaties lokaal met elkaar te verbinden: digitaal via een website en fysiek via offline verdiepingsbijeenkomsten en Kennis Werkplaatsen. Via de KennisCloud kun je o.a, als persoon, organisatie of community: vragen stellen die je eigen expertise te boven gaan; presenteren aan de samenleving wat je qua expertise te bieden hebt; partners vinden die je kunnen helpen je vragen te beantwoorden en projecten te realiseren; zowel je eigen werk als dat van anderen inhoudelijk verrijken; nieuwe ideeën waar nog geen organisatie of community zich mee bezig houdt een plek geven om te groeien en te landen. De KennisCloud is nu nog in de pilot fase. De ontwikkeling van de KennisCloud wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Pica, de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse Netwerkbibliotheek.

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica.