• Privacy en veiligheid

Als lid van de Kenniscloud laat je persoonlijke gegevens bij ons achter. We vertellen je graag wat wij daarmee doen. Heb je na het lezen van dit verhaal nog vragen, laat het ons dan weten via info@KennisCloud.nl.

Veilig

Alle gegevens die je bij ons achterlaat zijn veilig bij ons. We verkopen ze niet en niemand kan er bij als dat niet nodig is, zodat je gegevens niet zomaar veranderd of verwijderd kunnen worden.
In bepaalde gevallen werken we samen met andere partijen. Je leest hieronder wanneer en waarom. Die partijen hebben hun eigen privacy statement en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid, en wij hebben met alle partijen waterdichte afspraken gemaakt over jouw gegevens. Mocht je het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat, of heb je andere vragen over dit onderwerp, laat het ons dan weten via info@KennisCloud.nl.

 • Wat doen we met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van jouzelf ontvangen hebben en gegevens die we zelf verzameld hebben. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.
 

Hieronder een aantal redenen waarom we jouw gegevens verzamelen:

 • Functioneren van de website

Om de website KennisCloud.nl goed te laten functioneren verzamelen we gegevens van je. We willen heel graag je emailadres weten, en weten welke thema's je interessant vindt. Daarnaast mag je zelf weten hoeveel je van jezelf prijs geeft. 

We gebruiken die gegevens om je te koppelen aan interessante groepen en onderwerpen binnen de KennisCloud en om je te mailen over de gebeurtenissen op de site.

We bewaren die gegevens zolang de site bestaat of tot jij de gegevens verwijdert of tot je je account opheft.

 • Wettelijke verplichting

Het kan zijn dat een overheidsinstantie zoals politie of justitie ons verplicht om gegevens van je door te geven. Dat doen we alleen als we dat echt wettelijk verplicht zijn.

 • Bewaartermijn

We doen ons uiterste best om geen onnodige gegevens te bewaren. We bewaren daarom  jouw persoonsgegevens alleen zo lang als het noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

 • Zelf je gegevens bekijken en wijzigen

Op de site kan je zelf je gegevens wijzigen of verwijderen Ook kun je daar je interesses wijzigen of verwijderen. Mocht je er niet uitkomen dan kan je mailen met info@KennisCloud.nl

 • Je gegevens door ons laten verwijderen of wijzigen

Je kunt ons vragen je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer de gegevens volgens jou onjuist zijn of de verwerking ervan niet relevant of in strijd met de wet is. Ook kan je ons vragen voorlopig te stoppen met het verwerken van je gegevens en ze niet weg te gooien omdat je ze later nodig hebt voor bijvoorbeeld een rechtszaak. Hiervoor neem je contact met ons op via  Info@KennisCloud.nl  We zullen je om een identiteitsbewijs of een andere vorm van identificatie vragen om zeker te zijn dat jij het bent.  In principe beslissen we binnen vier weken wat we gaan doen met jouw verzoek en informeren jou hierover.

 • Je gegevens meenemen

Als je het handig vindt om de gegevens die wij van je verzameld hebben mee te nemen naar een andere organisatie, dan kan dat. Als je contact met ons opneemt via info@KennisCloud.nl dan zorgen wij ervoor dat het in orde komt.

 • Intrekken van toestemming

Wij kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het sturen van nieuwsbrieven die voor jou op maat gemaakt zijn op basis van je interesses). Als je niet wil dat we jouw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kan je dit melden via info@KennisCloud.nl. Wij stoppen dan met het gebruiken van je gegevens voor het versturen van deze e-mails of brieven.

 • Toezichthouder

Je mag natuurlijk altijd een klacht indienen bij de toezichthouder als je er met ons niet uitkomt. De toezichthouder op de privacywetgeving voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de toezichthouder vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wijzigingen

Als we dit privacy statement wijzigen, vermelden we dat duidelijk op onze website. 

 

 

Gebruiksvoorwaarden KennisCloud

 1. De website Kenniscloud.nl is een uitgave van de Bibliotheek Midden-Brabant.
 2. Door het gebruik van Kenniscloud.nl stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Op Kenniscloud.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar specifieke bezoekers en worden gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en optimaliseren. De website gebruikt hiervoor cookies (zie voor meer informatie de paragraaf 'cookies').
 4. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites waar Kenniscloud.nl naar toe linkt of op de websites die naar Kenniscloud.nl doorlinken.
 5. Kenniscloud.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

Cookies

Deze site maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonsgegevens op.

Daarnaast maakt de site gebruik van cookies voor het laten functioneren van Google Analytics. Hierbij houden we rekening met uw privacy.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres of andere persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie kan door Google worden Google op servers in de Verenigde Staten. Google voldoet aan het EU-U.S. Privacy Shield (EU-VS privacyschild) Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

Als u geen gebruik wil maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.  Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Disclaimer

 1. Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van Kenniscloud.nl.
 2. Door het gebruik van Kenniscloud.nl stemt u in met deze disclaimer.
 3. De Bibliotheek Midden-Brabant verschaft de inhoud van Kenniscloud.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, redelijkheid, actualiteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de Bibliotheek Midden-Brabant
 5. Op alle inhoud van Kenniscloud.nl rust auteursrecht volgens de creative commons richtlijnen. De inhoud mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, mag niet gebruikt worden zonder naamsvermelding en mag niet bewerkt worden zonder toestemming vooraf. Zie voor de complete richtlijnen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/legalcode.
 6. Door plaatsing van enige content op de site geeft de gebruiker van de Kenniscloud.nl een blijvende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook met bronvermelding te blijven gebruiken en openbaar te maken.
 7. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Kenniscloud.nl of met de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.
 8. De Bibliotheek Midden-Brabant mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 9. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet verantwoordelijk voor aan Kenniscloud.nl gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in.
 10. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet verantwoordelijk voor correcte en virusvrije werking van op de Kenniscloud.nl geüploade bestanden.
 11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Kenniscloud.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U, de gebruiker van Kenniscloud.nl, bent verantwoordelijk voor het gebruik van de website en al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 12. De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Kenniscloud.nl te gebruiken en/of van bepaalde diensten die worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Bibliotheek Midden-Brabant de toegang tot de website monitoren.
 13. U zal de Bibliotheek Midden-Brabant, diens werknemers en vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, bestanden op de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 14. De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

 

Gedragsregels

 1. Deze gedragsregels zijn van toepassing op alle pagina’s van Kenniscloud.nl.
 2. Door het gebruik van Kenniscloud.nl verklaart u zich aan deze gedragsregels te houden.
 3. U mag de KennisCloud alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Dat houdt in dat de gebruiker altijd een persoon moet zijn en niet een organisatie. Het onderwerp van een kennisgroep moet thema gerelateerd zijn en mag niet gaan over een organisatie.
 4. De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om (1) bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gedragsregels en (2) om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het de Kenniscloud.nl.

Dat kan het geval zijn bij:

 1. discriminerende of beledigende bijdragen
 2. onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen
 3. het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon
 4. onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers
 5. gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert
 6. het zich voordoen als een andere persoon
 7. het plaatsen van commerciële boodschappen of vacatures
 8. onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe
 9. het publiceren, uploaden en/of verspreiden van pornografische, fascistische racistische en overige aanstootgevende uitingen
 10. het publiceren, uploaden en/of verspreiden van auteursrechtelijk materiaal zonder bronvermelding of toestemming van de auteur van het materiaal

  De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor deze gedragsregels aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

 

Notice-and-take-down beleid KennisCloud – Bibliotheek Midden-Brabant

Stichting Bibliotheek Midden-Brabant te Tilburg (“Bibliotheek Midden-Brabant”) is oprichter, eigenaar en volledig rechthebbende op het platform KennisCloud. Bibliotheek Midden-Brabant heeft KennisCloud opgericht met het doel een platform en netwerk te creëren waarop men online en offline informatie en kennis kan delen en kan discussieren over actuele, maatschappelijk relevante thema’s. Op het platform is het voor gebruikers mogelijk content te plaatsen of uploaden, te delen en te verspreiden. Omdat Bibliotheek Midden-Brabant maar een beperkte invloed heeft op de content die gebruikers plaatsen of delen, is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onrechtmatige content die door gebruikers wordt gedeeld, of content die door gebruikers wordt gedeeld waarbij een inbreuk wordt gemaakt op het auteurs- of intellectueel eigendomsrecht van derden. Bibliotheek Midden-Brabant wil dergelijke inbreuken wel beperken en tegen onrechtmatige publicaties optreden. Hiervoor heeft zij de hulp van gebruikers van het KennisCloud-platform nodig.

Indien u bij het gebruik van het platform stuit op content die onrechtmatig of inbreukmakend is, of anderszins onwenselijk moet worden geacht, kunt u hierover een zogenoemde NTD-melding maken bij de cotactpersoon van KennisCloud. U kunt dit op verschillende manieren doen.

 • U kunt content of bijdragen die door gebruikers zijn geplaatst ‘flaggen’ door op het rode vlaggetje bij de content te klikken;
 • U kunt een (gemotiveerde) NTD-melding sturen aan de administrator van het platform via info@kenniscloud.nl.

Bij een NTD-melding dient u de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw naam en contactgegevens;
 • De locatie (URL) waarop de inbreukmakende content zichtbaar is;
 • De datum van laatste raadpleging;
 • Een toelichting waarom u van mening bent dat de content onrechtmatig en/of inbreukmakend is;

Als KennisCloud een NTD-melding ontvangt, beoordeelt zij dit zo spoedig mogelijk. In ieder geval binnen 7 kalenderdagen wordt de melding in behandeling genomen.

Indien Bibliotheek Midden-Brabant tot de conclusie komt dat er evidente onrechtmatige, inbreukmakende of anderszins onacceptabele content, meldt zij dit onverwijld aan de gebruiker c.q. plaatser van de content. De content kan ook door de Bibliotheek Midden-Brabant van het platform worden verwijderd. De plaatser van de betreffende content kan worden gesanctioneerd voor het plaatsen van onrechtmatige content. Aan first offenders wordt een waarschuwing gegeven. Bij recidive kan de Bibliotheek Midden-Brabant de gebruiker de toegang tot het platform ontzeggen.

Indien de in de NTD-melding genoemde content naar het oordeel van de Bibliotheek Midden-Brabant niet evident een onrechtmatige, inbreukmakende of anderszins onacceptabele inhoud heeft, legt de Bibliotheek Midden-Brabant de NTD-melding voor aan de gebruiker die de content heeft geplaatst. Partijen kunnen dan in gezamenlijk contact tot een oplossing trachten te komen. Indien partijen er gezamenlijk niet uitkomen, dan kan de melder indien gewenst een geschil starten tegen de (onrechtmatig handelende of inbreukmakende) gebruiker. De Bibliotheek Midden-Brabant is geen partij in dit geschil en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor content die door (andere) gebruikers is geplaatst.