Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden KennisCloud

 1. De website Kenniscloud.nl is een uitgave van de Bibliotheek Midden-Brabant.
 2. Door het gebruik van Kenniscloud.nl stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.
 3. De Bibliotheek Midden-Brabant registreert persoonlijke gegevens van op de Kenniscloud.nl geregistreerde gebruikers ten behoeve van de werking van de site en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 4. Op Kenniscloud.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar specifieke bezoekers en worden gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en optimaliseren. De website gebruikt hiervoor cookies.
 5. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites waar Kenniscloud.nl naar toe linkt of op de websites die naar Kenniscloud.nl doorlinken.
 6. Kenniscloud.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

 

Disclaimer

 1. Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van Kenniscloud.nl.
 2. Door het gebruik van Kenniscloud.nl stemt u in met deze disclaimer.
 3. De Bibliotheek Midden-Brabant verschaft de inhoud van Kenniscloud.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, redelijkheid, actualiteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de Bibliotheek Midden-Brabant
 5. Op alle inhoud van Kenniscloud.nl rust auteursrecht volgens de creative commons richtlijnen. De inhoud mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, mag niet gebruikt worden zonder naamsvermelding en mag niet bewerkt worden zonder toestemming vooraf. Zie voor de complete richtlijnen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/legalcode.
 6. Door plaatsing van enige content op de site geeft de gebruiker van de Kenniscloud.nl een blijvende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook met bronvermelding te blijven gebruiken en openbaar te maken.
 7. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Kenniscloud.nl of met de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.
 8. De Bibliotheek Midden-Brabant mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 9. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet verantwoordelijk voor aan Kenniscloud.nl gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in.
 10. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet verantwoordelijk voor correcte en virusvrije werking van op de Kenniscloud.nl geüploade bestanden.
 11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Kenniscloud.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U, de gebruiker van Kenniscloud.nl, bent verantwoordelijk voor het gebruik van de website en al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 12. De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Kenniscloud.nl te gebruiken en/of van bepaalde diensten die worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Bibliotheek Midden-Brabant de toegang tot de website monitoren.
 13. U zal de Bibliotheek Midden-Brabant, diens werknemers en vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, bestanden op de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 14. De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

 

Gedragsregels

 1. Deze gedragsregels zijn van toepassing op alle pagina’s van Kenniscloud.nl.
 2. Door het gebruik van Kenniscloud.nl verklaart u zich aan deze gedragsregels te houden.
 3. U mag de KennisCloud alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Dat houdt in dat de gebruiker altijd een persoon moet zijn en niet een organisatie. Het onderwerp van een kennisgroep moet thema gerelateerd zijn en mag niet gaan over een organisatie.
 4. De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om (1) bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gedragsregels en (2) om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het de Kenniscloud.nl.

Dat kan het geval zijn bij:

 1. discriminerende of beledigende bijdragen
 2. onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen
 3. het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon
 4. onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers
 5. gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert
 6. het zich voordoen als een andere persoon
 7. het plaatsen van commerciële boodschappen of vacatures
 8. onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe
 9. het publiceren, uploaden en/of verspreiden van pornografische, fascistische racistische en overige aanstootgevende uitingen
 10. het publiceren, uploaden en/of verspreiden van auteursrechtelijk materiaal zonder bronvermelding of toestemming van de auteur van het materiaal
 11. De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor deze gedragsregels aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

 

 

Alle rechten voorbehouden