Hier kun je napraten over de 'Time Rebels' meetup, en vind je artikelen, video's, boeken, podcasts en andere zaken ter verdieping.
Aanvullingen (voeg zelf links toe onderaan deze post, klik op 'voeg jouw bron toe' onder tips van de community), commentaar en discussie zijn zeer welkom!

In de waan van de dag zijn we vooral bezig met het nu. Terwijl de beslissingen die we nu nemen, grote gevolgen zullen hebben voor de toekomst. Als we echt iets aan de problemen van de toekomst willen doen, moeten we de toekomstige generaties een stem geven in de politieke beslissingen van nu. Filosoof Roman Krznaric schreef hierover het boek ‘De Goede Voorouder’. Krznaric ziet een wereldwijde beweging ontstaan van ‘time rebels’: mensen die vechten voor een betere wereld voor toekomstige generaties.

Deze Meetup vond plaats in de Stadskas013 van de LocHal - een groene oase waarin een overzicht wordt gegeven van Tilburgse initiatieven rondom Stadsnatuur. Tussen het groen en in de geur van de natuur was een tribune opgebouwd voor de Tegenlicht Meetup. Bij binnenkomst speelde het lied 'your ancestor' van Nynke Laverman. Bij aanvang van het programma, las Vera Hofman een brief voor uit haar project 'Letters to the Future'.

Merlijn Twaalfhoven nam het publiek vervolgens mee op tijdreis: in gedachten reisden we vele, vele eeuwen terug en vervolgens ver in de tijd vooruit - waar we kennis maakten met ons achter achter kleinkind.

Hierdoor kwamen we in de mindset van het 'kathedraaldenken' waar Krznaric over schrijft: de kunst van het maken van plannen voor de verre toekomst. Vanuit deze mindset ging het publiek (aan de hand van de fragmenten uit de Tegenlicht uitzending) onder begeleiding van Merlijn Twaalfhoven in gesprek over wat er nodig is om te veranderen in de maatschappij - welke culturele bagage moeten we loslaten, hoe moeten we anders naar de wereld gaan kijken - om echt te kunnen lange termijn denken. Er werd geopperd dat het zou helpen om minder lineair te denken, en meer in cycli: zoals veel processen, zoals de seizoenen, cyclisch zijn. Als we meer cyclisch naar de tijd zouden kijken dan zouden we onze beslissingen ook op een andere manier nemen. We waren het erover eens dat het lastig is om continu je achter-achter kleinkinderen in gedachten te houden bij alle beslissingen die je neemt, maar dat het ook al zou helpen als we wat nabijer zouden worden met de mensen om ons heen: familie woont vaak ver weg, en wie kent er zijn buren nog echt? Als we meer met de mensen om ons heen in contact staan, van allerlei generaties, gaan we ook meer rekening houden met al die generaties. Kritische geluiden waren er ook: hoeveel zijn we echt bereid nu op te geven aan fijne zaken, alleen zodat we deze fijne zaken wel veilig stellen voor toekomstige generaties? We bespraken wat het betekent om 'tijdrebel' te zijn, en hoe je ervoor kunt zorgen dat ook de mensen om je heen ook time rebels worden. Berenike van Fridays For Future Tilburg vertelde hoe zij actie voeren voor een betere wereld voor toekomstige generaties. En dat samen actievoeren je een heel positief gevoel kan geven: door samen actie te voeren krijg je een gevoel van verbondenheid en samen werken aan een positieve toekomst. Conclusie van de discussie was dat Roman Krznaric weleens gelijk kan hebben met zijn voorspelling dat we in de komende 20 a 30 jaar een nieuwe beweging zullen zien van 'Tijdrebellen' die qua impact vergelijkbaar zal zijn met de vakbondsbeweging in de 19e eeuw of de vrouwenrechtenbeweging van begin 20e eeuw. Het is wachten op het kantelpunt!

We sloten de avond af met een moment van introspectie: Onder begeleiding van Vera Hofman schreven we een brief aan ons achterkleinkind.

 

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven