MeetupLuchtkwaliteit Wageningen Wageningen

Toelichting luchtkwaliteit meetnet Wageningen voor deelnemers

meter open.jpeg

Beste deelnemers aan het nieuwe luchtmeetnet van Wageningen

Het gaat nu echt gebeuren!

Hierbij nodigen wij u alle 70 uit om volgende week op woensdag 8
februari naar de bblthk te komen om samen de daadwerkelijke start te
maken van het nieuwe burgermeetnetwerk luchtkwaliteit Wageningen. Het
programma bestaat uit:
Toelichting Kenniscloud, meetapparatuur, meetnet, knutselen aan apparatuur en natuurlijk de uitreiking van de meetspullen.

Over het programma

Zelf luchtkwaliteit meten in Wageningen gaat van start

Aan belangstelling geen gebrek. Op en na de voorlichtingsavond van 31 oktober vorig jaar zijn er veel aanmeldingen binnengekomen. Wat is er ondertussen gebeurd en hoe, waar, wanneer we met wat gaan beginnen. Op woensdag 8 februari 2023 geven we in de bblthk ’s avonds om 20.00 uur een toelichting, inloop vanaf 19.45 uur.

Er is een veel moderner luchtmeet instrument, de Pavono-Guard, ontwikkeld door Bert Heusinkveld van de WUR. Hierbij zijn alle onderdelen verbeterd: Nieuwere sensoren, nauwkeuriger, veelzijdiger en duurzamer; een modernere microcomputer met nieuw ontwikkelde software en externe antenne voor betere ontvangst op grotere afstand van het wifi punt. Tevens is er een zeer compacte 3d geprinte behuizing gerealiseerd.
Vanwege de grote belangstelling hebben we de onderdelen voor de sensoren voordelig kunnen inkopen. In totaal zijn voor 70 meetinstrumenten in en om Wageningen spullen besteld. Dit is mede mogelijk gemaakt door support van gemeente Wageningen.

Wat

Stadslab, Platform Duurzaam Wageningen, Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR slaan de handen ineen om de Wageningse luchtkwaliteit op buurtniveau nauwkeurig te monitoren.

We gaan 3 soorten luchtverontreiniging meten:
1. fijnstofdeeltjes (massa concentratie deeltjes kleiner dan 1, 2,5, 4 en 10 micrometer)
2. vluchtige organische chemische stoffen
3. stikstofoxide-gassen
Ook wordt de temperatuur en vochtigheid van de lucht gemeten.

Wie

We hebben ondertussen al 70 deelnemers, vrijwel allemaal particuliere burgers en verder enkele meetpunten op de WUR-campus en bij gemeentelijke gebouwen.

Waar

De meeste deelnemers komen uit Wageningen met een goede vertegenwoordiging in de verschillende wijken. Daarnaast hebben we enkelen aanmeldingen uit Renkum en Heveadorp.
“Kaartje”

Wanneer

In de loop van februari 2023 laten we alle meetapparaten van start gaan. Dit meetnetwerk zal zeker enkele jaren blijven draaien.

Hoe

Op 8 februari om 20.00 uur organiseren we een informatie avond in de bblthk We gaan de nieuwe apparatuur uitleggen en demonstreren en we laten zien waar en hoe precies wat opgehangen moet worden bij de huizen en gebouwen.

Resultaten

De meetdata zullen verwerkt worden in samenwerking met WUR en RIVM en zijn online en realtime beschikbaar.

Met de meetwaarden kunnen we onze woonsituaties luchttechnisch toetsen aan (inter)nationale gezondheidsnormen. Bronnen van luchtverontreiniging, internationaal, nationaal, regionaal en lokaal kunnen worden opgespoord, benoemd en zo mogelijk beoordeeld. Denk aan (hout)stookrook, verkeersuitlaatgassen en andere verbrandingsprocessen.

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven