Kennisgroep

VeenVitaal

VeenVitaal, een unieke samenwerking van wetenschappers, soortbeschermingsorganisaties, natuurbeheerders, boeren, bestuurders en vele andere actoren in de regio Amsterdam, is een Living Lab project met als doel veenweiden te verduurzamen. VeenVitaal onderzoekt welke ingrepen in het landschap effectief zijn om de biodiversiteit te herstellen, veenafbraak en broeikasgas-emissies een halt toe te roepen, bedrijfsvoering op het laagveen rendabel te maken voor boeren en grondeigenaren en behoud van een inspirerend landschap voor burgers. VeenVitaal wil onder andere een integrale set van eenvoudige/betrouwbare indicatoren ontwikkelen waarmee de transitie naar een duurzaam veenweidelandschap kan worden gekwantificeerd en gemonitord.

https://veenvitaal.info/

Als je je aanmeldt bij KennisCloud kun je jouw kennis delen met anderen en vind je mensen die kennis hebben waar jij naar op zoek bent. Je krijgt wekelijkse updates, zodat je op de hoogte blijft van thema’s die jou interesseren en bijeenkomsten waar je naartoe kunt gaan.

Inloggen/registreren

Bijdragen