ContourdeTwern (Waalwijk) Website: https://www.contourdetwern.nl/gemeente-waalwijk/ Facebook: https://www.facebook.com/CdTWaalwijk/ Wij staan voor een verbonden, inclusieve samenleving. Waarin elke inwoner meetelt en meedoet. Ons werk raakt het hart van de samenleving en de vraagstukken die daar spelen. Zoals armoede, vergrijzing, uitsluiting en eenzaamheid. Daarom werken we (ons team van 13 (parttime) sociaal werkers, een zakelijk leider, beheerder van de buurthuizen, een teamleider en manager) aan kracht en perspectief, bieden we hoop en bouwen we bruggen. Met onze inzet versterken we gemeenschappen, de sociale basis vanuit de buurten en inwoners zelf. Samen met de mensen in de buurt en andere organisaties staan wij voor de mensen klaar. Ons motto is dan ook ‘Nooit alleen, in alle opzichten’. Als het even niet vanzelf gaat, bieden wij hem een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld in het contact leggen met andere mensen, mantelzorg, hulp bij opvoeden of geldzaken. Ook helpen we ze op weg als ze een idee hebben voor hun buurt of wanneer men vrijwilligerswerk wil gaan doen!