Roel Simons

Mensen actief deelgenoot maken van processen waar ze toch al onderdeel van zijn

Biografie

Functie lid KB Innovatieraad (professional outsider), film maker, proces innovator, idee fontein, creatief sparring partner

Aangemeld voor regio
Geen regio

Over mijzelf

Roel Simons is filmmaker en change agent in het onderwijs, stedelijke ontwikkeling en andere gebieden. Als voormalig jongerenwerker en tv-producent heeft hij unieke vaardigheden ontwikkeld om levende leersituaties te creëren, met film en verhalen als een instrument.

Zijn doel is om het potentieel van participatieve processen en samenwerkend leren van instellingen, overheden en bedrijven te ontsluiten, te verbeteren en / of te versnellen. Met eenvoudige, bottom-up, creatieve interventies.

Al zijn films en projecten bevorderen zelforganisatie binnen de groep van deelnemers / leerlingen. Roel Simons is een actieve inspirator en motivator en zijn methoden zijn ontworpen om verantwoord handelen van deelnemers te ondersteunen in reële situaties.