Kennisgroep Arnhem

Stadslandbouw & Voedselbossen

De mens is deel van de aarde als levend organisme. Die verbondenheid is de mens door een eenzijdig op materie gericht werkelijkheidsbesef (en de daaruit voortkomende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen) kwijtgeraakt. Dat laatste heeft ons veel gebracht, maar de materiële ruimtelijkheid vraagt ook om bewustwording van de levensprocessen, die zich in de tijd afspelen. Zo kan afgezonderdheid tot een nieuw besef van verbondenheid leiden. Een noodzakelijkerwijs individuele opgave, die opnieuw in vrijheid samen kan brengen.

Bijdragen

Help de kennis groeien, doe mee!