Bij het verbranden van houtige biomassa komt veel meer CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij dan bij het verbranden van gas en zelfs nog meer dan bij het verbranden van kolen vrij komt. Het kost ons miljarden van onze belastingen aan subsidies terwijl die subsidies juist bedoeld waren voor echt duurzame oplossingen maar nu ten koste gaan van jouw gezondheid, de natuur het klimaat en daarmee de toekomst.

Eigenaren van de kolencentrales betalen miljoenen per jaar aan de biomassalobby om ervoor te zorgen dat de politiek hun belangen behartigen en die van de beleggers in plaats van dat ze jouw belangen behartigen. Het is tijd dat dit stopt!

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden. Dat gaat dus over ons allemaal. Wij hebben volgens de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad allemaal een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering. Deel de video en ga naar de website van de Klimaatcoalitie voor meer informatie en actietips: https://klimaatcoalitie.org/stop-de-biomassalobby

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven