BijdrageWetenschap in de Maak28 nov 2020

Ons Soort Mensen en die Andere Soort Mensen

Polarisatie. Een veel besproken zorg in media en politiek. Maar wat is polarisatie nu precies en wie polariseert er eigenlijk? Volgens de wetenschap gaat polarisatie om de mate van onenigheid en die lijkt in onze huidige samenleving het grootst te zijn tussen hoger en lager opgeleiden. In mijn onderzoek laat ik echter zien dat de meningsverschillen tussen deze groepen helemaal niet sterk toenemen, maar dat vooral hoger opgeleiden het idee hebben dat dit wel zo is. Dat komt door identiteit. Door hun hoge sociale en politieke status identificeren hoger opgeleiden zich veel meer met hun opleidingsniveau, wat zorgt voor stereotyperend ‘wij-zij’ denken en handelen. Dit scheidt de samenleving in toenemende mate in twee werelden van ‘Ons Soort Mensen’ en ‘Andere Soort Mensen’, die elkaar zowel fysiek als qua denkbeelden steeds minder vaak tegenkomen. Zo kan polarisatie dus een zichzelf vervullende voorspelling worden.

Beeldverslag

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven