BijdrageWetenschap in de Maak28 nov 2020

Maatschappelijke waarde van (sociaal) ondernemerschap

Ondernemers vervullen een belangrijke rol in de maatschappij. Zij creëren werkgelegenheid en dragen bij aan de algehele welvaart van hun regio en land. Een specifiek type ondernemer, de sociale ondernemer, wordt juist gedreven om een positieve impact te maken op de maatschappij of het milieu. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van arbeidsplaatsen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een hoger doel van sociaal ondernemen, wat vaak refereert naar het aanpakken van sociale uitsluiting en armoede, komt overeen met die van de verzorgingsstaat. In mijn PhD-project doe ik onderzoek naar in hoeverre (sociale) ondernemers zich verhouden tot de verzorgingsstaat en waarom sociale ondernemers hun impact in kaart brengen. Hiervoor maak ik gebruik van vragenlijsten-data uit meerdere landen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat ondernemers in sterkere verzorgingsstaten ook meer bereid zijn om van meerwaarde te zijn voor de maatschappij dan in zwakkere verzorgingsstaten.

Beeldverslag

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven