BijdrageWetenschap in de Maak28 nov 2020

Open grondwaterdata in Brabant

Veel overheden publiceren tegenwoordig data-sets om zichzelf zo ‘open’ en ‘transparant’ te maken. Wat dit betekent in de praktijk is echter niet altijd even duidelijk. In mijn promotieonderzoek kijk ik naar de manier waarop een Brabants waterschap gegevens over grondwaterstanden maakt, bijhoudt en deelt via hun website. Uit mijn onderzoek blijkt dat deze vorm van ‘open data’ een ambigu en veranderlijk karakter heeft. De open grondwaterstanden lijken niet alleen iets anders te betekenen voor verschillende betrokkenen, maar ook iets anders te doen. Waar de open grondwaterstanden soms een rol spelen in het verkrijgen van kennis over het grondwater, gebruiken anderen de data om makkelijker beslissingen te maken. Deze tussentijdse resultaten tonen aan dat de relatie tussen open data en transparantie verre van eenduidig is. Sterker nog, de idealen van ‘transparantie’ en ‘openheid’ zijn minder transparant en open dan ze op het eerste gezicht doen voorkomen.

Beeldverslag

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven