Kennisgroep Arnhem Nijmegen

Groene Duurzaamheid & Natuurlijk Erfgoed

Meer en meer worden mensen wakker voor het verband dat er bestaat tussen onze persoonlijke vitaliteit en gezondheid enerzijds en de vitaliteit en weerbaarheid van onze natuurlijke omgeving anderzijds. Eén van de kenmerken van een stabiel ecosysteem is de soortenrijkdom. Hoe meer relaties het geheel in balans houden hoe stabieler het geheel is en hoeveel meer ruimte er is voor individuele ontwikkeling. We kijken zogezegd als in een spiegel en hoewel het niet altijd fraai is wat we daar zien, nemen steeds meer mensen verantwoordelijkheid en brengen ze de moed op om los te laten wat niet meer kan en durven ze nieuwe wegen op te gaan.

Bijdragen

Help de kennis groeien, doe mee!