Biografie

Functie directeur Hall of Fame

Aangemeld voor regio
Tilburg en omstreken Geen regio

Over mijzelf

Wat mij boeit is wat er ontstaat als mensen in een open soort nieuwsgierigheid gebracht worden en er dan grote vragen worden gesteld zoals: of het mogelijk is om in onze maatschappij een relatie met de natuur te hebben die gezond is. Een relatie waardoor intelligent leven in stand blijft op aarde.

Zelf kom ik dan bijvoorbeeld op de volgende gedachten en vragen: Ik zie dat we nu jaren achtereen de natuur ons hebben laten dienen, maar dat die 'rek' op is. Met zóveel mensen en zóveel nadruk op consumptie, is dat niet langer houdbaar. Maar hoe dan wel?
Wat betekent dit voor wonen, werken en leven? En raakt dit niet allerlei thema's zoals vluchtelingen, armoede, reizen, ontspullen, etc?

Intussen werk ik voor de Hall of Fame om een mooie bijdrage te leveren aan cultureel Tilburg. Hiervoor werkte ik als projectleider Bieblab Brabant; de innovatietak van alle bibliotheken in Brabant. Ook heb ik Atelier Onbepaald, TEDxBreda en TEDxTilburg geïnitieerd als voorbeelden voor plekken voor nieuwsgierigheid.
Op www.theuwis.nl probeer ik een portfolio bij te houden van wat me bezighoudt. Het loopt chronisch achter.