Kennisgroep Tilburg

Technologie en Inclusie

Zelfs nu de arbeidsmarkt aantrekt, staan er nog veel mensen met een beperking langs de kant. Technologie kan bijdragen aan het toegankelijker maken van werk voor mensen met een cognitieve, fysieke of psychosociale beperking. Bij de ontwikkeling en de implementatie van deze inclusieve technologie komen we verschillende uitdagingen tegen. Bijvoorbeeld het op maat maken van technologische mogelijkheden om specifiek in te kunnen zetten voor kwetsbare groepen; het creëren van bekendheid van en draagvlak voor het inzetten van inclusieve technologie bij werkgevers of het up-to-date houden van ontwikkelde technologie zodat deze aan blijft sluiten bij de werkpraktijk.

Bijdragen

Help de kennis groeien, doe mee!