Ilse Hento

Technologie en Inclusie

Biografie

Functie senior kennisadviseur

Over mijzelf

Vanuit UVW financieren we aantal pilots waarbij nieuwe technologie wordt ingezet voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Dit doen we onder de vlag van de Coalitie voor Technologie en Inclusie, waar UWV deel van uitmaakt. We onderzoeken en monitoren de resultaten van de pilots en gaan medi0 2020 kijken welke technologieën kansrijk zijn voor opschaling. Meer informatie op: www.technologievoorinclusie.nl.