BijdrageWetenschap in de Maak28 nov 2020

Openheid over psychische problemen in de werkomgeving

Het is voor mensen met psychische problemen moeilijker om werk te vinden en om werk te behouden. Een van de factoren die hierop van invloed kan zijn is stigma (een negatief oordeel op een groep mensen) en discriminatie in de werkomgeving. Deze presentatie gaat in op hoe werkgevers denken over (toekomstig) werknemers met psychische problemen en in hoeverre zij bereid zijn om mensen met psychische problemen aan te nemen. Daarnaast besteed deze presentatie aandacht aan de eerste bevindingen van lopend onderzoek naar werkzoekenden met psychische problemen. In hoeverre komt discriminatie voor bij mensen met psychische problemen tijdens het solliciteren, en wanneer iemand al werk heeft? Verwachten mensen met psychische problemen dat zij negatief worden behandeld wanneer de werkgever weet van de psychische problemen? En wat kunnen we doen om de kansen op werk te vergroten voor mensen met psychische problemen?

Beeldverslag

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven