Op 1 juli heeft het doorontwikkelteam KennisCloud een wbs-(work breakdown structure)sessie gedaan om meer grip te krijgen op de stappen die de komende 1,5 jaar genomen moeten worden. In de bijlage de uitgewerkte versie. 

We onderscheiden een aantal thema's. Communicatie en projectmanagement zijn doorlopend. De andere thema's gaan we gezamenlijk in werksessies aanpakken. 

Ons voorstel voor de volgorde: 

  • Werksessie 1 (19-8-2019) De zone tussen gebruiker en KC
  • Werksessie 2 (28-10-2019) Interne implementatie KC
  • Werksessie 3 (ntb) Online platform
  • Werksessie 4 (ntb) Externe partijen betrekken
  • Werksessie 5 (ntb) Doorontwikkeling methodiek
  • Werksessie 6 (ntb) Verdienmodellen

 

 

 

 

Reacties

log in of registreer om een reactie te geven